فتتاح شرکت تعاونی 325مهرگستران آذرشهر توسط فرماندارمحترم وریاست محترم اداره نعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان آذرشهر


کارگاههای کوچک و خانگی خشکباربصورت پایلوت در روستای قاضی جهان با حمایت دولت توانمند می شوند. •  

  علیزاده معاون فرماندار شهرستان آذرشهر با اعلام  بازدید آقای پور مهدی معاون امور اقتصادی استاندار از کارگاههای کوچک خشکبارروستای قاضی جهان گفت: کارگاههای کوچک و خانگی خشکبار بصورت پایلوت در روستای قاضی جهان با حمایت دولت توانمند می شوند.

  وی که در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندیهای روستاییان شهرستان آذرشهر سخن می گفت ، از اعطای تسهیلات در قالب اقتصاد مقاومتی به  کارگاههای  کوچک و خانگی خشکبار خبر داد.

  معاون فرماندار شهرستان آذرشهر هدف از حمایت دولت از کارگاههای کوچک خشکباررا کمک به اشتغال پایدار و ساماندهی کارگاهها عنوان کرد.

  این نمایشگاه از 13 الی17 شهریور ماه در محل سالن کتابخانه عمومی علی(ع) روستای قاضی جهان از توابع بخش حومه آذرشهر دایر بوده وبازدید عموم آزاد است.
  افتتاح شرکت تعاونی 325 فراگیر شهرستانی مهرگستران آذرشهرونمایشگاه توانمندیهای روستائیان آذرشهر                                     
  مراسم افتتاح شرکت تعاونی 325 فراگیر شهرستانی مهرگستران آذرشهربه شماره ثبت 1343همزمان باهفته تعاون درتاریخ 95/6/13 درمحل کتابخانه عمومی امام علی (ع)قاضی جهان باارائه توانمندیهای خودهمراه باتوانمندیهای روستائیان  شهرستان آذرشهرکه توسط فرمانداری شهرستان آذرشهروشورای اسلامی ودهیاری قاضی جهان ترتیب داده شده بود باحضور معاون فرماندارمحترم ومسئولین ادارت منطقه بویژه ریاست محترم اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان آذرشهر وسایر مسئولین منطقه افتتاح گردید این مراسم که باتلاوت چند آیه ازکلام الله مجید توسط آقای بابازاده قرائت گردید ابتدا آقای مهندس باقر پور عضوشورای اسلامی قاضی جهان ضمن تقدیر وتشکرازحضور مسئولین وسایرمهمانان عزیز وبرگزارکنندگان برنامه باتوضیحات یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت وعضوشورای اسلامی جناب آقای مهندس حسن قره خانی ادامه یافت آقای مهندس قره خانی ضمن عرض خیر مقدم ازطرف  شرکت وبرنامه های آن به پتانسیلهای موجود قاضی جهان پرداخته وازمسئولین محترم تقاضا نمودند که درپیشبرد اهداف این شرکت مساعدتهای لازم رامبذول فرمایندوسپس درادامه برنامه آقای ایمانعالی ریاست محترم اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان آذرشهر ضمن تقدیر وتشکر ازهیئت مدیره ومدیرعامل واعضای شرکت که باهمکاری یکدیگر وهمگام بامسئولین درثبت این شرکت قدمهای زیادی رابرداشته اند افزودند  که این شرکت توانائی پیشرفت رادارند  که اگر مساعدتهای مالی  دولت شامل این شرکت شود می توان درآینده درتحقق بخشیدن اقتصادمقاومتی یکی از بهترین شرکت های این شهرستان محسوب شود  وسپس معاون محترم فرماندار آذرشهر ضمن تقدیر وتشکر ازهیئت مدیره شرکت وشرکت کنندگان دراین نمایشگاه به توانمندیهای موجود درمنطقه اشاره نموده واین پتانسیلها ردرپیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی واقدام وعمل مهم توصیف کردند وباافتتاح نمایشگاه وبازدید ازنمایشگاه این مراسم خاتمه یافت
 • منبع : شرکت تعاونی 325 فراگیر شهرستانی مهرگستران آذرشهر- شماره ثبت 1343افتتاح شرکت مهرگستران آذرشهر
  برچسب ها : شرکت ,آذرشهر ,شهرستان ,قاضی ,جهان ,آقای ,قاضی جهان ,شهرستان آذرشهر ,کارگاههای کوچک ,آقای مهندس ,افتتاح شرکت ,،کارورفاه اجتماعی شهرستان ,اجتماعی